Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Je už dlhoročným dobrým zvykom a milou tradíciou, že vedenie našej fakulty sa pravidelne stretáva s pracovníkmi - jubilantmi, ktorí v 2. polroku 2010 oslavovali svoje pracovné a životné výročia. Vo veľkej zasadačke dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa

11. januára 2011 zišlo 47 jubilantov, ktorých srdečne privítal prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli slová úprimnej vďaky a ocenenia všetkým prítomným za ich doterajšiu činnosť a pôsobenie na pôde našej alma mater. Z jeho rúk si potom jubilanti prevzali ďakovné a pozdravné listy. V neformálnej diskusii rezonovali najmä úvahy, postrehy a častokrát aj podnety v súvislosti s aktuálnou situáciou v oblasti pedagogiky na fakulte.

Všetkým jubilantom želáme nadostač zdravia, pohody a spokojnosti do ďalších rokov života!