Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stretnutie s jubilantmi

 

Ako symbolickú, dnes už pomaly vzácnu tradíciu dodržuje vedenie našej fakulty stretávanie sa so svojimi pracovníkmi – jubilantmi. Tí, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné výročia v 2. polroku 2014, sa zišli v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 17. decembra  2014 o 13.00 hod.  Milé spomienkové stretnutie otvoril prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli slová vďaky a  ocenenia práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO, pozdravil jubilantov v mene odborárskej obce na fakulte. Potom si oslávenci z rúk dekana prevzali jeho osobné ďakovné listy. Úvodom do neformálnej diskusie  bol dekanov „bilančný“ prejav doplnený aktuálnymi informáciami o dianí na fakulte, univerzite a v akademickom priestore na Slovensku.

Všetkým jubilantom želáme primeranú dávku zdravia, vyváženého pokoja a skúsenostného optimizmu na ich životnej púti.