Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V pondelok 31. marca 2014 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) dekan Stavebnej fakulty STU prof. Alojz Kopáčik prijal súčasných profesorov (vrátane emeritných a hosťujúcich) našej fakulty, ktorých sa v zasadačke dekanátu zišlo takmer tridsať. Prítomní boli aj prodekan pre vzdelávanie doc. Peter Makýš, prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Ján Szolgay a prodekan pre rozvoj fakulty doc. Boris Bielek. „V histórii našej fakulty je generáciami prešľapávaná a s malými obmenami rokmi udržiavaná milá tradícia – stretnutia vedenia fakulty s jej učiteľmi, osobitne s jej profesormi.  Vedenie fakulty víta tento symbolický sviatok ako jednu z príležitostí stretnúť sa s vami osobne a mať tak možnosť vyjadriť úctu a poďakovanie za vašu činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech fakulty , za jej prezentáciu v širokej odbornej verejnosti,“  uviedol dekan v slávnostnom príhovore. Vyzdvihol poslanie a ocenil prínos profesorov pre dobré meno fakulty ako na domácej tak aj na zahraničnej akademickej pôde.  Všetkým prítomným zaželal ešte veľa zdravia a tvorivého nadšenia v ich náročnej práci.  Neformálna vyše hodinová diskusia sa niesla v znamení  niektorých ťaživých a „horúcich“ oblastí, ako sú postavenie absolventa našej fakulty, paradoxy akreditácie, nový stavebný zákon, vedecký park STU, postavenie našej fakulty v odbornom svete, prípadný nový model (samo)financovania.

Jednoducho, vždy bolo a stále je o čom diskutovať, navyše kompetentne a podnetne.