Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 22.-23.5.2012 sa vedenie fakulty zúčastnilo na tradičnom každoročnom stretnutí Stavebných fakúlt Čiech a Slovenska, ktoré v tomto roku organizovala SvF Technickej univerzity v Košiciach. Zástupcovia fakúlt z Prahy, Brna, Ostravy, Žiliny, Košíc a Bratislavy sa neformálne zišli vo fakultnom učebno-rekreačnom zariadení v Herľanoch, kde si navzájom referovali o úrovni vedecko-pedagogickej činnosti. Dekani pri príležitosti 35. výročia založenia SvF TUKE prevzali  z rúk dekana košickej fakulty pamätné plakety. Večer hostia zakončili v Tokajskej vinohradníckej oblasti prehliadkou unikátnych stredovekých pivníc vytesaných v tufovom podloží a ochutnali výnimočné vína tohto regiónu.

V nasledujúci deň si v sekciách dekani, prodekani a tajomníci fakúlt vymieňali skúsenosti zo svojej práce. Popoludní sa hostia zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SvF TUKE v Aule Maxima, ktorá sa organizovala pri príležitosti 35. výročia založenia fakulty. Viaceré osobnosti, ktoré sa v minulosti podieľali na budovaní fakulty, si z rúk jej dekana prevzali pamätné medaily.