Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov  a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 16. novembra 2010 konalo stretnutie študentov s vedením fakulty. Vďaka sponzorom, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave finančne ocenil 43 najlepších študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia na SvF.

Cenu spoločnosti IMOS - Systemair, s.r.o. z Kalinkova (gen. riaditeľ Dipl. Ing. Peter Havlovič), ktorú táto firma udeľuje na počesť tragicky zosnulej najlepšej študentky Julky Mäsiarovej, odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedúca Katedry technických zariadení budov najlepšej študentke Bc.Daniele Hurtíkovej, poslucháčke V. ročníka študijného programu Technika budov prostredia.