Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu 
13. novembra 2012 o 18.00 v prednáškovej sále B0-08 sa stretlo vedenie Stavebnej fakulty s jej najlepšími  študentmi . Vďaka sponzorom vydavateľstvu JAGA a vydavateľstvu EUROSTAV dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. sponzorskými darmi a mimoriadnymi štipendiami ocenil 43 najlepších študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia na fakulte. Prostredníctvom AIS systému boli prvý raz na stretnutie pozvaní aj všetci súčasní študenti našej fakulty so zámerom dať im príležitosť položiť dosiaľ nezodpovedané otázky, vysloviť postrehy, alebo predostrieť inšpiratívne nápady tým najkompetentnejším. Priamym impulzom pre toto rozhodnutie bolo samotné želanie študentov - respondentov, ktoré sa často objavovalo medzi ich odpoveďami v ostatnom prieskume o kvalite vzdelávacieho procesu. Počet prítomných študentov však vyznel rozpačito a vedenie fakulty sklamal.

Vo viac ako hodinovej diskusii sa vzniesla kritika na určité predmety / študijné programy s konkrétnymi výčitkami / pripomienkami, spomenul sa neadekvátny výpožičný systém na STU, ale zaznel aj záujem o aktuálne projekty a granty, alebo ochota prispieť vlastnými rukami k zlepšeniu spoločného životného prostredia.