Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov  sa 15. novembra 2011 o 11.00 v zasadacej miestnosti dekanátu vedenie Stavebnej fakulty stretlo s jej najlepšími  študentmi . Vďaka sponzorom vydavateľstvu JAGA a vydavateľstvu EUROSTAV dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. sponzorskými darmi a mimoriadnymi štipendiami ocenil 41 najlepších študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia na fakulte.

Cenu spoločnosti IMOS - Systemair, s.r.o., ktorá sa každoročne  udeľuje na počesť tragicky zosnulej študentky Julky Mäsiarovej, odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedúca Katedry technických zariadení budov najlepšiemu študentovi Bc. Michalovi Prochácovi, poslucháčovi V. ročníka študijného programu Technika budov prostredia.

Zoznam najlepších študentov

Titul Meno Priezvisko
Bc. Matúš Bakoň
Bc. Ján Brodniansky
Bc. Eva Cifraničová
Bc. Dagmara Čeheľová
Bc. Ivona Fojtíková
Bc. Andrea Halabrínová
Bc. Timea Horváthová
  Frantisek Hric
  Blažena Jančová
Bc. Monika Kocandová
Ing.   Lenka  Konečná
  Balázs Kósa
  Eva Ličková
Ing.   Marek Macák
  Katarína Majtánová
  Zuzana Mikurčíková
Ing.   Monika  Nagyová
Ing.   Martin Orfánus
Bc. Andrea Palkovičová
Ing.  Mária  Pásztorová
Bc. Lucia Paulovičová
Ing.  Kristína   Piatriková
Bc. Michal Prochác
Bc. Viliam Staník
Bc. Gabriela Szántová
Bc. Eva Szöcsová
  Beáta Šajermanová
  Peter Špánik
  Lenka Uhlířová
  Kristína Vaňová
Ing.   Michal Krajčík
  Lýdia Matiašková
  Veronika Štefunková
Bc. Blažej Bucha
  Stanislav Doktor
  Martin Halaj
  Martin Húska
  Boris Kaiser
  Juraj Škvarka
  Veronika Vaňová
  Bibiana Vuová