Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa v januári na pôde fakulty stretli jej bývalí zamestnanci s vedením fakulty. Iniciátormi stretnutia, ktorého sa zúčastnilo vyše 120 dôchodcov, boli dekan fakulty a predseda Nezávislej odborovej organizácie (NOO). Moderátorom tohto tradičného podujatia bol prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Benko, ktorý prítomných na stretnutí privítal a pokračoval krátkym zamyslením sa nad starobou. K úvodnému pozdravnému príhovoru sa následne pridali aj dekan, prof. Kopáčik a predseda NOO, Ing. Štujber, ktorý v mene aktívnych odborárov pozdravil niekdajších dlhoročných kolegov. Po privítaní dekan fakulty stručne informoval prítomných o aktuálnom dianí a najdôležitejších udalostiach na fakulte v uplynulom roku. Posedenie následne spríjemnili krátkym kultúrnym vystúpením mladí talentovaní speváci v podaní Aničky Oláhovej, víťazky speváckej súťaže, ktorá už spievala aj so symfonickým orchestrom a mnohými známymi slovenskými umelcami a skupinami, a nadaný Tomáš Oláh.

Na spestrenie druhej, už neformálnej časti stretnutia, bol premietnutý krátky spomienkový videofilm z promócie absolventov našej fakulty, ktorý bol pripomienkou časov minulých. Ten, spolu s chutným občerstvením, okamžite rozprúdil rozhovory a diskusie a prítomní seniori mali možnosť rozpomínať sa a porozprávať sa nielen navzájom, ale aj s členmi vedenia fakulty. Veríme, že všetkým účastníkom tohto príjemného stretnutia zostane v pamäti spomienka, ktorá v nich posilní nádej, že sa v zdraví a primeranej pohode takto stretnú zas o rok. Inšpiráciou nech je pre nás všetkých 90-ročný Ing. Rudolf Klajban z Katedry geodetických základov, z ktorého sršal neskutočne „nákazlivý“ entuziazmus, pozitívna energia a radosť zo života.

Úprimné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za vkusné pohostenie, ako aj pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémový audiovizuálny servis.