Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aktuálnym zamyslením sa nad starobou privítal moderátor bezmála 120 dôchodcov na ich štvrtkovom popoludňajšom stretnutí s vedením našej fakulty. Potom dekan fakulty Alojz Kopáčik vo svojom vystúpení zhodnotil činnosť fakulty počas svojho osemročného  pôsobenia na jej čele a zároveň predstavil a odovzdal slovo novozvolenému dekanovi pánovi Stanislavovi  Unčíkovi, ktorý stručne naznačil svoje predstavy a zámery v súvislosti s blízkou budúcnosťou fakulty. Predseda Nezávislej odborovej organizácie (NOO) na fakulte Miloslav Štujber pozdravil niekdajšie dlhoročné kolegyne a kolegov, pričom členovia výboru NOO ich obdarovali malou pozornosťou od vedenia fakulty. V sprievodnom hudobno-slovnom programe srdcia prítomných zaplesali pri ľubozvučných tónoch dvoch fujár.

Po nich pri chutnom občerstvení sa už spontánne rozprúdili rozhovory a diskusie o všetkom možnom i nemožnom, o všakovakých zážitkoch alebo predstavách.

Srdečné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za vkusné pohostenie  ako aj pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémový audiovizuálny servis.