Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Krátkym zamyslením sa nad starobou privítal prítomných viac ako 120 dôchodcov prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. Potom dekan fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. v aktuálnej prezentácii oboznámil bývalých zamestnancov fakulty s najdôležitejšími udalosťami a podujatiami na fakulte v minulom roku.  Ing. Miloslav Štujber, predseda Nezávislej odborovej organizácie (NOO) na fakulte v mene aktívnych odborárov pozdravil niekdajších dlhoročných kolegov, pričom členovia výboru NOO obdarovali každého z nich  malou pozornosťou od vedenia fakulty.

V sprievodnom kultúrnom programe srdcia prítomných zaplesali pri hravých melódiách v podaní p. Ladislava Šipekyho, nášho kolegu z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, člena opery SND, s klavírnym sprievodom p. Petra Hochela. Na spestrenie druhej už neformálnej časti stretnutia sa premietol videofilm  o zlatej promócii po 50-tich rokoch absolventov našej fakulty, ktorý bol uvedený  v relácii Senior klub v slovenskej televízii. Ten aj s chutným občerstvením okamžite spustil a rozprúdil rozpomínania sa, rozhovory a diskusie o všetkom možnom i nemožnom.

Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami Stretnutie vedenia fakulty s dôchodcami

Srdečné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za vkusné pohostenie  ako aj pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémový audiovizuálny servis.