Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Opäť po roku v primeranom zdraví sa na pôde našej alma mater uskutočnilo tradičné slávnostné stretnutie sŕdc, zmyslov a myslí terajších dôchodcov, bývalých zamestnancov našej fakulty s jej vedením. V úvodnom príhovore sa štatutárny zástupca dekana prodekan prof. Ján Szolgay zmienil o  kľúčových aktuálnych udalostiach  na fakulte, vykreslil jej súčasné postavenie v akademickom priestore s prihliadnutím na jej ekonomické možnosti a zamyslel nad tým, ako zachovať a rozvíjať náš vedecko-technický potenciál ako posolstvo minulých generácií pre generácie budúce. Predseda Nezávislej odborovej organizácie na fakulte Ing. Miloslav Štujber v mene odborárov srdečne pozdravil niekdajšie dlhoročné kolegyne a kolegov, pričom členovia výboru NOO ich obdarovali malými darčekmi od vedenia fakulty. Spomenul a uctil si pamiatku aj tých kolegýň a kolegov, ktorí nás tento rok navždy opustili. Keďže na sklonku roka oslávi naša Stavebná fakulta svoje 80. výročie, aspoň symbolicky sme zablahoželali kolegom, ktorí tento úctyhodný vek dosiahnu v priebehu tohto roka. V bezprostredne živej, spontánnej a neopakovateľnej atmosfére sa niesli debaty, rozhovory a rozpomínania, obohatené o osobné zážitky, dojmy a názory.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Srdečné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za chutné občerstvenie a pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémovú technickú spoluprácu.