Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Živá, priateľská atmosféra dýchajúca nedočkavosťou: azda toto by mohla byť najvýstižnejšia charakteristika stretnutia vedenia našej fakulty s jej bývalými zamestnancami, terajšími dôchodcami, ktoré sa konalo 24. januára 2019 o 15.00 hod. v jedálni fakulty. V úvodnom príhovore sa dekan Stanislav Unčík zameral na ústredný motív minuloročného života na fakulte – 80. výročie vzdelávania v stavebníctve a geodézii na Slovensku. Zmienil sa o reprezentatívnej publikácii, ktorú vydala fakulta: Stavebná fakulta STU v Bratislave - 80 rokov, tú si každý z účastníkov stretnutia našiel vo svojej  darčekovej taške. Spomenul aj dve slávnostné podujatia venované tomuto výročiu: zasadnutie vedeckej rady fakulty a Gala večer. Potom sa kolegyniam a kolegom prihovoril predseda NOO na fakulte Miloslav Štujber. V slávnostnom duchu stretnutie pokračovalo premietaním video filmu: Stavebná fakulta včera a dnes. A tým akoby sa symbolicky otvorilo okno do sveta spomienok, rozpomínaní, zážitkov, udalostí, príhod a príbehov – nezabudnuteľných a stále živých.

Srdečné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za chutné občerstvenie a pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémovú technickú spoluprácu.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

foto: Mgr. Valéria Kocianová