Prejsť na obsah
Dianie na SvF

So zreteľom na rekonštrukciu jedálne našej fakulty sa tohtoročné stretnutie vedenia fakulty s jej  bývalými zamestnancami posunulo o niekoľko dní. Akoby náplasťou za to bola výsada „generálnej skúšky" vynovenej jedálne, ktorej oficiálne slávnostné otvorenie bolo o deň neskôr. Naši dôchodcovia tak ako prví „ochutnali" moderne ošatený vkusný interiér  jedálne, v predchodkyni ktorej strávili chvíle obeda počas pôsobenia na fakulte.  Moderátorom programu bol doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. Na úvod svojho príhovoru prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan fakulty využil túto milú príležitosť na predstavenie členov vedenia fakulty a ďalej oboznámil prítomných s najdôležitejšími udalosťami na fakulte v minulom roku.  Ing. Miloslav Štujber, predseda Nezávislej odborovej organizácie (NOO) v mene aktívnych odborárov na fakulte pozdravil 123 dôchodcov a potom im členovia výboru NOO rozdali malé darčeky od vedenia fakulty. V sprievodnom kultúrnom programe pookriali srdcia prítomných pri ľúbivých melódiách v podaní p. Ladislava Šipekyho, nášho kolegu z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, člena opery SND, s klavírnym sprievodom p. Petra Hochela. V druhej neformálnej časti stretnutia pri chutnom občerstvení, ktoré pripravil a ponúkal nový personál kuchyne, mali prítomní seniori možnosť rozpomínať sa a porozprávať sa nielen navzájom, ale aj s členmi vedenia fakulty.  Aj keď, ako hovorí básnik, „Čas letí, jak vtáci nedozierni...", práve takéto chvíle zastavenia sa sú vzácne a nenahraditeľné.

Úprimné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za chutné pohostenie  ako aj pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémový audiovizuálny servis.