Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študijné oddelenie SvF STU oznamuje študentom, že dňa

18. 4. 2013 (štvrtok) o 14.00 h

 sa na Stavebnej fakulte, v miestnosti B 010

 uskutoční stretnutie záujemcov o doktorandské štúdium so zástupcami fakulty.

 

         Pozývame všetkých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o doktorandskom štúdiu.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.       
prodekan fakulty