Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Od 4. októbra do 3. novembra 2021 majú študenti a zamestnanci STU skúšobný prístup k nástroju Writefull, ktorý slúži na podporu písania akademických textov v anglickom jazyku. O zakúpení licencie sa rozhodne po ukončení skúšobného prístupu.

Writefull využíva umelú inteligenciu k poskytovaniu jazykovej spätnej väzby k vedeckým textom. Má štyri časti: Writefull pre Word, Writefull pre Overleaf, Writefull Revise a Writefull Cite.

Writefull pre Word poskytuje jazykovú spätnú väzbu k textom napísaným v aplikácii Microsoft Word. Kontroluje gramatiku, pravopis, slovnú zásobu, interpunkciu a štýl. Ponúka funkciu „Language Search“. Táto databáza autentických vedeckých textov slúži na vyhľadávanie jazykových vzorcov, ktoré môžu autori začleniť do vlastných textov. Funkcia „Sencente Palette“ zas ponúka zbierku príkladov viet určených pre akademické písanie.

Podobné služby, avšak pre texty písané v aplikácii Overleaf, poskytuje nástroj Writefull pre Overleaf. Funkcie „Language Search“ a „Sentence Palette“ budú dostupné čoskoro.

Aplikácia Writefull Revise umožňuje nahrať vlastný text, ku ktorému ponúkne okrem základnej kontroly možnosti úpravy. Revidovanú verziu svojho textu so všetkými prijatými návrhmi je možné si stiahnuť.

Nástroj Writefull Cite hodnotí úplnosť citácii v texte a zdôrazňuje vety, ktoré by mali byť podložené zdrojom. Študenti a zamestnanci môžu nahrať svoj text a skontrolovať návrhy citácií, ktoré nástroj ponúkne. Nástroj Cite neporovnáva s texty s databázou iných textov. Využíva svoj vlastný model založený na umelej inteligencii na posúdenie, či sú citácie pravdepodobne potrebné.

Prístupové údaje:

Writefull Revise: https://revise-stuba-sk.writefull.ai/
Writefull Cite: https://cite-stuba-sk.writefull.ai/
Writefull for Word: viď štartovací balíček
Writefull for Overleaf: viď štartovací balíček

Na získanie úplného prístupu je pri vytvorení osobného účtu potrebné použiť  univerzitnú e-mailovú adresu @stuba.sk.

Návody:

Anglicky

Launch pack - all tools: www.aib.sk/podpora/nastroje/2530-writefull-launch-pack-all-products
Launch pack - Writefull for Word: www.aib.sk/podpora/nastroje/2529-writefull-for-word-launch-pack

Česky

Štartovací balíček - všetky nástroje: www.aib.sk/podpora/nastroje/2527-writefull-startovaci-balicek-vsechny-produkty
Štartovací balíček - Writefull for Word: www.aib.sk/podpora/nastroje/2528-writefull-for-word-startovaci-balicek
Writefull for Word - časté otázky pri inštalácii: www.aib.sk/podpora/nastroje/2540-writefull-for-word-problemy-pri-instalaci

Videá:

Záznamy z webinárov v češtine a angličtine a ukážka nového nástroja Full Edit: https://youtube.com/playlist?list=PL0J4un4elIGqF0o4lVv4j_O7ZSt1SEvuS

Webinár o nástroji Writefull, na ktorý sa môžete zaregistrovať:

Writefull for Institutions: The New Generation of Academic Writing Help

19.10. a 4.11.2021 (v angličtine)

Bližšie informácie a prihlášky: www.aib.sk/seminare/822-writefull-for-institutions

Text: Mgr. Barbora Bieliková, Knižnica a informačné centrum SvF STU