Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti 70.výročia založenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa  27.septembra 2007 konalo v Aule A.Stodolu na Strojníckej fakulte slávnostné zasadnutie vedeckej rady a otvorenie akademického roka 2007/08.
Prítomní si vypočuli zaujímavé a podnetné pozdravné príhovory, ktoré približovali nielen bohatú históriu univerzity, ale zároveň zdôrazňovali  perspektívu a smer napredovania alma mater v treťom tisícročí.
Na slávnostnom zasadnutí rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. udelil Petrovi Skalickému, rektorovi TU Wien, čestný titul „doctor honoris causa“ .