Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 15. - 20. septembra 2010 sa v Prahe konal výberový študentský workshop na tému dostavby Staromestskej radnice pod vedením architekta Michela Rojkinda. Štyridsať vybratých študentov(z celkového počtu 60 prihlásených záujemcov) z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy sa počas piatich dní venovalo tejto zaujímavej problematike.

Spojenie českých a slovenských študentov z rôznych škôl architektúry, ich pedagógov a mexického architekta ponúklo nielen zaujímavé stretnutie medzikontinentálnych architektonických pohľadov nad historickým srdcom Európy, ale taktiež zaujímavú konfrontáciu mladých študentov naprieč vyzvanými vysokými školami.

Architekt Michel Rojkind na otázku, aký by on navrhol projekt na dostavbu Staromestskej radnice, povedal: „Bolo by to niečo, čo by odrážalo magické vlastnosti tohto verejného priestoru a čo by mohlo nastoliť porozumenie medzi historickou minulosťou, prítomnosťou a mierou možností rozvoja mesta." V rozhovore pre Archinews 2/2010 na otázku, či stavia s ohľadom na znalosť prostredia a potrieb spoločnosti radšej doma v Mexiku alebo za hranicami, sa vyjadril: „Stal som sa architektom nie preto, aby som staval iba v Mexiku, ale preto, aby som porozumel problémom celého sveta a bol schopný na ne reagovať tým najlepším spôsobom. Baví ma o sebe premýšľať ako o prieskumníkovi celej planéty, ktorý zhromažďuje informácie tam, kde sa to najmenej čaká, aby ich potom v pravý okamih vrátil do hry a tak vytvoril tú najlepšiu architektúru."

Workshop sa uskutočnil v priestoroch Katedry architektúry na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Bol súčasťou 2.ročníka akcie Križovatky architektúry, zahŕňajúcej o. i. jednodňovú konferenciu, ktorá sa uskutočnila súbežne s workshopom na druhý deň a bola venovaná téme „Modulárna architektúra v meste" a „Problematika novej zástavby v historickom prostredí miest alebo Praha architektonicky pulzujúca či zakonzervovaná?". V rámci podujatia sa taktiež uskutočnila prednáška Michela Rojkinda, ktorou profiloval svoju tvorbu pri príležitosti vernisáže prác ateliéru Rojkind Arquitectos.

Študenti pracovali v deviatich zmiešaných medzinárodných pracovných skupinách a
výsledkom ich práce bolo deväť samostatných výpovedí, názorov na riešenú problematiku. Záverečné práce sú prezentované formou plagátov, ktoré si zaslúžia pozornosť najmä pre ambíciu prispieť k odbornej i laickej diskusii na takú citlivú otázku, akou je nový architektonický vstup do historickej - exponovanej časti mesta. Najlepšie diela vytvorené na workshope boli prezentované verejnosti na výstave, ktorá bola inštalovaná v priestoroch PVA Letňany počas veľtrhu FOR ARCH 2010 v Prahe. Táto výstava predstavovala vyvrcholenie podujatia „Križovatky architektúry" ako sprievodného programu FOR ARCH.

Hlavným organizátorom Workshopu bolo ABF a.s., povereným organizátorom -e-ARCHITEKT - EARCH.CZ a spoluorganizátorom Katedra architektúry na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Zo Slovenska sa z oslovených  na workshope zúčastnila ako jediná Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Mimoriadne úspešne ju reprezentovali štyria študenti - Bc. Milan Grega-Jakub, Bc. Matúš Grega-Jakub. Bc. Jozef Veselský, Bc. Radoslav Mašlonka a doktorandi Ing. Martina Tibenská a Ing. arch. Miroslav Pavle. Ako pedagóg a asistujúci konzultant sa na workshope zúčastnila Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. z Katedry architektúry SvF STU.

V internom hlasovaní samotní účastníci vybrali ako najlepší projekt tímu číslo 2, na ktorom sa podieľal i náš študent Bc. Radoslav Mašlonka. Na treťom mieste sa spoločne umiestnili dva kolektívy a to tím 4A a tím 8, v ktorom sme boli taktiež zastúpení: Ing.arch. Miroslav Pavle (tím 4A),

Ing. Martina Tibenská (tím 8) a Bc. Matúš Grega-Jakub (tím 8).

Študenti Katedry architektúry  SvF STU obstáli v tejto silnej konfrontácií nad očakávanie. Samotný výber - pozvanie našich študentov - dokazuje, že môžu bez problémov konkurovať študentom z iných architektonických škôl. Existencia Katedry architektúry na Stavebnej fakulte STU je opodstatnená a jej postavenie je dominantné pri výchove absolventov z hľadiska architektúry, dizajnu a urbanizmu. Úlohou Katedry architektúry Stavebnej fakulty spoločne so zámerom vedenia fakulty je hľadať a podporovať talenty na jej akademickej pôde.

Bez citeľnej podpory pána prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., dekana SvF, prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., prodekana SvF a pani doc. Ing. arch. Eleny Dohňanskej, PhD., vedúcej Katedry architektúry by účasť na workshope bola len ťažko mysliteľná. Aj pri tejto príležitosti by sme sa im radi poďakovali  aj v mene našich študentov za ich trvalé povzbudzovanie a plnú dôveru.
 

Práce  a výsledky workshopu budú prezentované na pôde školy i v odbornej literatúre.

Viac informácií súbor PDF [22MB]

 

Ing. arch. Zuzana Nádaská
Ing. arch. Miroslav Pavle