Prejsť na obsah
Dianie na SvF
V najbližších hodinách budú spustené predregistrácie predmetov na ZS a LS 2008/2009. Predregistrujte si povinné predmety a vyberte si povinne voliteľné predmety v termíne od 23.6.2008 do 4.7.2008. Predregistrácia je nutná z dôvodu prípravy rozvrhu a Vašich zápisov na ďalší akademický rok. Bližšie pokyny k registrovaniu predmetov nájdete v AIS po prihlásení sa do systému alebo v Portále študenta v časti Registrácie/Zápisy.