Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Žiadam všetkých študentov,aby si neodkladne prevzali svoje prihlasovacie údaje do nového informačného systému na Študijnom oddelení SvF po prvom prihlásení skontrolovali svoje osobné a študijné údaje zimného a letného semestra (chyby nahlásiť svojej študijnej referentke). Potvrdili ich správnosť v čo najskoršom termíne!

doc. Ing. Stanislav Unčík  PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť