Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Francúzske veľvyslanectvo v SR v spolupráci s francúzskou skupinou COLAS (Cesty Nitra a Inžinierske stavby Košice) ponúkajú aj tento rok štipendium na druhý rok inžinierskeho štúdia vo Francúzsku so zameraním na inžinierske stavby. Uchádzači by mali ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 27. apríl 2014

Súčasťou štipendijného pobytu je povinná prax vo firme COLAS. Bližšie informácie nájdete na nasledovnej stránke:

http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-COLAS-MAEE