Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že 28. 3. 2012 sa uskutoční recenzné vyhodnotenie príspevkov na 5. medzinárodnej virtuálnej študentskej konferencii s názvom Prínos študentov vysokých škôl k rozvoju našej spoločnosti.  Záštitu nad ňou má h. prof. Ing. O. Kratochvíla, PhD., CSc., MBA, Dr. h. c., rektor súkromnej vysokej školy Európsky polytechnický inštitút, s.r.o. Cieľom tejto konferencie je umožniť študentom vysokých škôl v silnej konkurencii konfrontovať svoje schopnosti pri prezentácii svojich znalostí, vývoja, ako aj schopnosti aplikácie a tvorivosti. So zreteľom na veľký záujem je táto akcia organizovaná len elektronickou formou a konečný termín pre prijatie príspevkov je 20. 3. 2012. Virtuálna elektronická konferencia je rozdelená do štyroch sekcií:

Sekcia č. 1.: Aplikovaná informatika
Garant: doc. Ing. J. Wágner, PhD

Sekcia č. 2.: Podnikové informačné systémy
Garant: Ing. J. Petrucha, PhD

Sekcia č. 3.: Súčasné a očakávané problémy verejných a podnikových financií
Garant: prof. Ing. J. Benčo, CSc

Sekcia č. 4.: Management, marketing a obchod
Garant: h.doc. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA

Prihlášky príspevkov zasielajte na adresu studentska_konference@edukomplex.cz

Štruktúra príspevku:

 • rozsah: maximálne 6 strán (vrátane obrázkov, tabuliek, a pod.),
 • text má byť vo fonte Times New Roman, veľkosť 10,
 • formát stránky A4,
 • jednoduché riadkovanie,
 • jednoduchý formát stĺpcov,
 • okraje 20 mm hore aj dole, na ľavej aj pravej strane,
 • Prvá stránka bude obsahovať prvý (top) riadok - *názov referátu* (14pt Times New Roman, LEN VEĽKÉ PÍSMENÁ, zarovnané na stred),
 • voľný riadok,
 • meno autora (autorov) (12pt zarovnané na stred),
 • voľný riadok,
 • adresa, telefón, fax a e-mail (10pt, zarovnané na stred),
 • dva voľné riadky,
 • abstrakt (10pt, italic, maximálne 10 riadkov),
 • voľný riadok,
 • kľúčové slová (10 pt, italic),
 • dva voľné riadky,
 • Text príspevku (10pt).

Pozn.: ilustrácie, grafika: iba čierno/biele.

Dňa 28.3.2012 sa začne  oponovanie príspevkov a tie, ktoré vyhovia,  budú zverejnené pod ISBN v elektronickom zborníku.

Najlepšiemu účastníkovi v každej sekcii bude udelená cena rektora, ktorá mu bude zaslaná poštou.