Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2009/2010" bolo 7.12.2010 v Pálfyho paláci v Bratislave. Projek organizuje Junior Chamber International - Slovakia pod záštitou prezidenta SR - Ivana Gašparoviča s podporou Slovenskej rektorskej konferencie pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Študentka tretieho stupňa štúdia našej fakulty Ing. Monika Michalková, PhD. sa stala víťazkou jednej z 11 kategórií.

Blahoželáme