Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že bola vyhlásená celoslovenská súťaž Študentská osobnosť Slovenska  2012/13. Každoročne ju vyhlasuje Junior Chamber International - Slovakia a záštitu nad ňou má prezident SR - J.E. Ivan Gašparovič, spolu s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a s odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Zámerom súťaže je vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú aj v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, alebo vedecko-výskumní pracovníci (doktorandi), ktorí sa môžu preukázať významnými výsledkami, či úspešní umelci, športovci, atď. Jediným obmedzením je vek 18 - 35 rokov.

Ak máte vhodného kandidáta, návrh, prosím, pošlite na priloženom formulári prihlášky v printovej a elektronickej forme spolu s prílohaminajneskôr do 10. nov. 2013 na adresu jozef.urbanek@stuba.sk .

Viac informácií nájdete na >  www.studentskaosobnost.sk 

JCI Studentska osobnost roka 2013 

Prihláška