Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedúci katedry technológie stavieb (TES) a garant študijných programov Technológia a manažérstvo stavieb (TMS) v bakalárskom stupni a Technológia stavieb (TS) v inžinierskom a doktorandskom stupni prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. vyhlasuje pre všetkých študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave študentskú súťaž pod názvom:

Inovatívny nápad v technológiách stavieb

(INTES 2015)

Cieľom súťaže je dať príležitosť študentom prejaviť svoju kreativitu zaujímavými nápadmi a ideami v oblasti technológie stavieb a realizovať sa vedecko-výskumnými aktivitami už počas štúdia. Študenti, ktorí sa zapoja do súťaže, budú mať možnosť zapojenia sa do vedecko-výskumných aktivít katedry TES, rozvinúť svoj inovatívny nápad v rámci ŠVK, bakalárskej, resp. diplomovej práce a tí najlepší budú môcť pokračovať v doktorandskom štúdiu, resp. ako pedagóg alebo výskumný pracovník na katedre TES po ukončení štúdia.

Najlepší 3 študenti so svojimi inovatívnymi nápadmi budú odmenení certifikátmi a finančnou, resp. vecnou odmenou.

Študentom Stavebnej fakulty budú hromadným mailom rozposlané podrobné informácie a štruktúra, v ktorej môžu predkladať svoje inovatívne nápady. Uzávierka inovatívnych nápadov je 30.05.2015, vyhodnotenie prebehne začiatkom júla 2015.

Verím, že študenti využijú túto ponuku a súťaž odhalí veľakrát skryté talenty, ktoré môžu byť prínosom pre rozvoj vedy v odbore stavebníctvo.