Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cieľom internej súťaže pre študentov našej fakulty je navrhnúť nový layout (grafickú úpravu) fakultného časopisu Informácie SvF, pričom obsahová koncepcia časopisu zostáva zachovaná. Ide o prvý redizajn časopisu po takmer pätnástich rokoch.

Časopis v súčasnosti vychádza dvakrát ročne (jún, december) a jeho cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti a zamestnanci fakulty. Časopis doplnkovo ponúkame aj verejnosti, najmä na veľtrhoch a výstavách, alebo na fakultnom/univerzitnom Dni otvorených dverí a iných celofakultných podujatiach, prípadne ako darčekový predmet.

Nový vizuál má vhodným spôsobom reagovať na súčasné trendy v oblasti grafického dizajnu periodík a súčasne originálnym konceptom komunikovať význam a postavenie našej fakulty, ktorá je najväčším vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Súťaž je otvorená pre jednotlivcov aj kolektívy; tak ako v prípade jednotlivca, aj v prípade kolektívu musia byť všetci jeho členovia študentmi našej fakulty, a to aj v čase vyhodnotenia návrhov (júl 2021).

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom formulára do 14. júna 2021 (vrátane). Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 5. júl 2021 (vrátane). Na vyplnenie formulára je potrebné byť prihlásený vo svojom študentskom Google konte.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v priloženom dokumente PDF.

Tešíme sa na Vaše návrhy!

Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU

Študentská súťaž na nový layout časopisu Informácie SvF