Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ProHolz Student Trophy 2022Medzinárodná interdisciplinárna honorovaná študentská súťaž s témou Stavby s drevom. Štvrtý ročník súťaže vyhlasuje spoločnosť ProHolz Austria v spolupráci s ProHolz Bayern. Je zameraná na využitie troch mestských pozemkov v Mníchove, v Berlíne a vo Viedni.

ProHolz Student Trophy 2022 pokračuje štvrtým ročníkom, v ktorom je riešená problematika rastúceho počtu obyvateľov miest s možným zahustením výstavby na voľných pozemkoch.

Súťažný tím je zložený aspoň z jedného študenta architektúry (resp. PS) a aspoň jedného študenta študijného programu IKD alebo NKS. Práce môžu byť riešené aj v rámci ateliérových tvorieb alebo diplomových prác po dohode s vedúcim ateliéru resp. diplomovej práce.

Podrobnejšie informácie získate u doc. Jaroslava Sandanusa na Katedre kovových a drevených konštrukcií (jaroslav.sandanus@stuba.sk), u pani Weger, Proholz Austria (weger@proholz.at) alebo na stránke https://www.proholz-student-trophy.at/en/.

Prvé stretnutie: "kick-off event", 20.10.2021, TU Mníchov.

Text: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU