Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Naša fakulta každoročne organizuje študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK). Podporuje rozvoj vedeckej a odbornej spôsobilosti študentov a zároveň buduje spoluprácu medzi študentami a pedagógmi, prípadne vedeckými pracovníkmi pôsobiacimi na fakulte. ŠVOČ sa realizuje na všetkých odborných a jazykových pracoviskách fakulty s cieľom podporiť tvorivú vedecko-odbornú prácu našich študentov. Vedľajším, ale nemenej dôležitým, zámerom je vytvoriť priestor pre individuálny rozvoj študentov, umožniť im prezentáciu svojich výsledkov a zviditeľniť sa na akademickej pôde fakulty.

Zapojiť sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti môžu študenti prvého aj druhého stupňa v ktoromkoľvek ročníku štúdia. Výsledky prác sú prezentované na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa každoročne koná v priebehu apríla. V rámci konferencie sa študentské práce hodnotia odbornou komisiou, ktorá vyberie najlepšie práce. Tie sú neskôr ocenené mimoriadnym štipendiom.

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii bude ŠVK v roku 2021 prebiehať 22. apríla 2021 v online priestore prostredníctvom Google Meet. Vyhlásenie ocenených prác budeme vysielať na fakultnom YouTube kanáli. V prípade otázok či nejasností neváhajte kontaktovať organizačný tím ŠVK na adrese svk@svf.stuba.sk.

Podrobné informácie nájdete na stránke Študentskej vedeckej konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Text: Ing. Réka Wittmanová, členka organizačného tímu ŠVK 2021, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF

ŠVK 2021