Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Terminovník

Fakultné kolo ŠVK        16. apríla 2013

Zoznam súťažiacich, ich zaradenie do sekcií a miesto konania konferencie zoznam súťažiacich, ich zaradenie do sekcií a miesto konania konferencie

V deň konania konferencie je

účelové dekanské voľno,

študenti a učitelia sa miesto výučby zúčastnia švk


Termíny ŠVK:

     Odovzdanie záväzných prihlášok:           19. 3. 2013
     Nahlásenie členov odborných komisií     28. 3. 2013
     Odovzdanie anotácií prác                        09. 4. 2013
     Odovzdanie prác na katedre                   10. 4. 2013

Poznámka:

  • Študenti sa prihlasujú na ŠVK na katedrách, kde odovzdávajú aj všetky uvedené  materiály, ktoré predkladajú tajomníci ŠVK na Dekanát za všetkých súťažiacich elektronickou formou. Práce odovzdávajú tajomníci ŠVK predsedovi komisie.
  • Odborné sekcie budú zostavené podľa počtu prác jednotlivých katedier a odborov.


Predbežný program:

8,30 - 14,30      súťaž po sekciách (katedry)
14,30                zasadnutie rady ŠVK (zasadačka fakulty)
17,00                vyhlásenie výsledkov (aula ak. Bellu)

 

Na http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2058 sú umiestnené potrebné prílohy:

       Organizačný poriadok ŠVK
       Záväzná prihláška ŠVK + anotácie
       Šablóna práce
       Tlačivo na hodnotenie práce ŠVK recenzentom

       termínovník ŠVK terminovník

V Bratislave 9. 4. 2013                                 Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
                                                                       prodekan pre VVČ a ZV