Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Konaná dňa 8. apríla 2014

Výsledky a fotografie

 

Nominácia na cenu dekana

 

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. prog.

Názov práce

Vedúci práce

 

Bc. Kamil Laco

2.

2.

NKS

Vplyv fázovania výstavby na namáhanie nosných prvkov

Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Bc. Pavlína Koniarová

1.

2.

PSA

Štefániková brána

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Bc. Matej Medľa

2.

2.

MPM

Riešenie okrajových úloh so šikmou deriváciou na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Bc. Gréta Doláková

2.

2.

SNOU

Analýza indikátorov pôdneho sucho na Záhorskej nížine

doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

 

Cena dekana

 

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. prog.

Názov práce

Vedúci práce

 

Bc. Kamil Laco

2.

2.

NKS

Vplyv fázovania výstavby na namáhanie nosných prvkov

Ing. Viktor Borzovič, PhD.

 

 

Umiestnenie v sekciách

  

SEKCIA: Architektúra

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Bc. Pavlína Koniarová

1.

2.

PSA

Štefániková brána

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

2

Bc. Martin Šimon

2.

2.

PSA

Bienále Benátky

Ing. arch. Margita Kubišová, PhD.

3

Bc. Daniela Varga

2.

2.

PSA

Náčrt scenára územného rozvoja Báčskeho Petrovca do roku 2030

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

4

Bc. Martina Majorošová

2.

2.

KKP

Rekonštrukcia exteriérového priestranstva študentského mestečka v Mlynskej doline

Ing. Tamara Reháčková

5 LF

Bc. Pavol Pilař

2.

2.

PSA

Divadlo

Ing. arch. Margita Kubišová, PhD.

 

SEKCIA: Betónové konštrukcie a mosty

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. prog.

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Bc. Kamil Laco

2.

2.

NKS

Vplyv fázovania výstavby na namáhanie nosných prvkov

Ing. Viktor Borzovič, PhD.

2

Bc. Radoslav Vida

2.

2.

IKDS

Únavová odolnosť extradosových káblov

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

3

Bc. Ján Budzák

2.

2.

NKS

Analýza, návrh a použitie vysokoúčinných stĺpov betónovaných odstreďovaním

Ing. Andrej Bartók, PhD.

4

Bc. Roman Magdolen

2.

2.

NKS

Mimoriadne zaťaženie nárazom vozidla na stĺp betónovej konštrukcie

doc. Ing. Ivan Harvan, PhD.

5

Bc. Ondrej Keseli

2.

2.

NKS

Optimalizácia návrhu nosnej konštrukcie veľkopriemerového sila na kukuricu

doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

 

SEKCIA: Dopravné stavby

 

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

LF

Bc. Tomáš Harmata

2.

2.

IKDS

Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti na úseku cestnej komunikácie I/59 Likavka – Valaská Dubová

Ing. Andrea Zuzulová PhD.

2

Bc. Boris Čukan

2.

2.

SNOU

Revitalizácia dopravnej plochy na ul. M.R. Štefánika v Pezinku

Ing. Andrea Zuzulová PhD.

3

Bc. Dávid Csánó

2.

2.

SNOU

Návrh riešenie miestnych komunikácií v Dunajskej Strede

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.

 

SEKCIA: Fyzika v stavebníctve

 

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Michal Orszag,

Matúš Kijaba

3.

1.

TMS

Vplyv vlhkosti na stavbu

Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

2

Martin Blažek

1.

1.

PSA

Letecké pohonné jednotky, aerodynamický vztlak profilu

Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

3

Martin Maliarik,

Róbert Bohunický,

Matej Halada,

Pavol Stacho

3.

1.

PSA

Porovnanie únosnosti rôzne zakrivených klenbových dosák

Doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.

4

Patrik Brisuda

1.

1.

PSA

Tepelné čerpadlá

Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

5

Tomáš Pocklan,

Daniela Plačková

2.

1.

GAK

GNSS teória relativity

Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

LF

Jana Hrabčáková,

Iveta Špicová

2.

1.

TMS

Leidenfrostov efekt

RNDr. Peter Šín, PhD.

 

SEKCIA: Geodézia, Inžinierska geodéziaa fotogrametria

 

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Lucia Kožíková

3.

1.

GaK

Dynamické meranie deformácií metódou videogrametrie

Ing. Marián Marčiš, PhD.

2

Magdaléna Igondová,

Bc. Juraj Breza

3. a

1.

1. a

2.

GaK

Monitoring pretvorenia oceľovej konštrukcie mosta

Ing. Peter  Kyrinovič, PhD.

3

LF

Mária Baráthová,  

Michal Benedik

1.

1.

GaK

Pohľad do dejín katastra

Ing. Ján Ježko, PhD.

 

SEKCIA: Geotechnika

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč-ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Bc. Karina Chalupková

2.

2.

IKDS

Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy

Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

2

Bc. Jakub Panuška

2.

2.

NKS

Experimentálny výskum vlastností jemnozrnných zemín pre návrh dopravných stavieb

doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.

3

Bc. Adela Pitoňáková

2.

2.

VSVH

Analýza vplyvu dlhodobej prevádzky nádrže na funkciu injekčnej clony  v podloží priehrady Bukovec

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

4

Bc. Katarína Zrubeková

2.

2.

VSH

Stabilita zosuvných svahov na VS Tvrdošín

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

5

Bc. Miroslav Kozák

2.

2.

NKS

Modelovanie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy

prof. Ing. Peter Turček, PhD.

LF

Bc. Michal Červeň

2.

2.

VSVH

Originality a zaujímavosti Piargskej vodohospodárskej sústavy

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

 

Globálna geodézia

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Eva Dufalová

3.

1.

GaK

Lineárna transformácia kovariančnej matice sférických harmonických koeficientov na kovariančnú maticu poruchového potenciálu

Ing. Blažej Bucha

2

Bc. Pavol Letko

2.

2.

GaK

Variácie rotačného vektora Zeme a ich geodetický monitoring

doc. Ing. Ladislav Husár, PhD

3

Martin Leško

3.

1.

GaK

Využitie radarovej interferometrie na tvorbu digitálneho modelu terénu

Ing. Matúš Bakoň

 

SEKCIA: Humanitné vedy

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč-ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Monika Babíková

2.

1.

TMS

Postavenie malého podnikateľa v stavebníctve na Slovensku

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

2

Bc. Kamil Binek,

Bc. Peter Budiak

2.

2.

AKP

Príspevok vegetačných striech k životnému prostrediu

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

3

Lenka Klučárová

3.

1.

PSA

Vnímanie priestoru ľuďmi v mestskom prostredí

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

4

Filip Danihel

2.

1.

IKDS

Význam a ochrana jaskýň

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

5

Matej Masár

1.

1.

STOP

Ochrana obrazu vinohradníckej krajiny na vybraných lokalitách

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

LF

Erika Moroviková

1.

1.

IKDS

Prof. Jozef Lacko - významná osobnosť slovenského staviteľstva a architektúry

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

 

SEKCIA: Hydrotechnika

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč-ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Bc. Miloš Hajko

2.

2.

VSVH

Rekonštrukcia nápustného objektu VD Drahovce na Váhu s ohľadom na potreby plavby - I.etapa

doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.

2

Bc. Matej Šipka

2.

2.

VSVH

Matematický model koryta rieky Váh na úseku medzi VE Madunice a VD Kráľová nad Váhom

Ing. Ján Rumann

3

Bc. Jozef Molnár

2.

2.

VSVH

Návrh rybovodu s možnosťou preplavovania športových lodí

Ing. Lea Čubanová, PhD.

LF

Bc. Vladislav Belej

2.

2.

KKP

Posúdenie kapacity koryta Podhájskeho potoka nad obcou Doľany 1D hydrodynamickým modelom

Ing. Martin Orfánus, PhD.

 

SEKCIA: Jazyková

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč-ník

Stu-peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Michal Krátky

3.

1.

CE

Stabilita rámových konštrukcií

PhDr. Dagmar Špildová

2

Peter Šturc

2.

1.

GaK

Múzeum Guggenheim v Bilbao

PhDr. Dagmar Špildová

3

Zuzana Konečníková

2.

1.

PSA

Drevené mrakodrapy

Ing. Michaela Korbašová

4

Martina Berešíková

3.

1.

PSA

Pasívne domy

PhDr. Alžbeta Pálová, PhD.

5

ZinawDingetuShenga

3.

1.

VSVH

Metódy merania prietoku v otvorených korytách

Ing. Lea Čubanová, PhD.

 

SEKCIA: Kataster nehnuteľností

  

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

1

Richard Czikhardt

2.

1.

GaK

Hodnotenie kvality máp katastra v okrese Bratislava

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

2

Bc. Zdenka Olekšáková

2.

2.

GaK

Tvorba súboru prevzatých meraní

Ing. Robert Geisse, PhD.

3

Martin Očenáš

3.

1.

GaK

Metódy zberu údajov na účelové mapovanie výškopisu v projekte pozemkových úprav

Ing. Robert Geisse, PhD.

 

SEKCIA: Konštrukcie pozemných stavieb

 

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

LF

Bc. Dávid Fiľakovský, Bc. Jozef Dunaj

2.

2.

AKP

Obnova pamiatkovo chráneného objektu plavárne

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. arch. Stanislav Dukát, hosť. prof.

2

Bc. Zuzana Lišková

2.

2.

AKP

Výpočet odstupovej vzdialenosti od tepelnoizolačného kontaktného systému EPS

doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.

3

Bc. MinhNguyenTien

2.

2.

TS

Návrh obnoviteľných zdrojov energie pre budovy s vysokou tepelnou ochranou

Ing. Rastislav Ingeli, PhD., doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.

 

SEKCIA: Kovové a drevené konštrukcie, Miesto konania: B-108

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Ladislav Horváth

2.

2.

IKDS

Analýza spriahnutého oceľobetóno-vého mosta na diaľnici D1 v úseku Jablonov – Studenec v km 1,650

Ing. Tomáš Živner, PhD.

2

Bc. Ľubomír Matejíčka

2.

2.

IKDS

Účinky ťahového stuženia betónu v spriahnutých mostov

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.

3

Dominik Paluš

3.

1.

IKDS

Priestorový a rovinný vzper centricky tlačených prútov

Ing. Michal Kováč, PhD.

4

Bc. Mgr. Jana Matejková

2.

2.

NKS

Statická a tvarová analýza nosnej konštrukcie autobusovej stanice

Ing. Miloš Slivanský, PhD.

5

Bc. Adam Vrana

2.

2.

NKS

Tuhé prípoje v drevených konštrukciách

Ing. Kristián Sógel, PhD.

LF

Bc. Mária Ogureková

2.

2.

NKS

Modelovanie nosnej konštrukcie viacúrovňového krovu

Ing. Kristián Sógel, PhD.

 

SEKCIA: Matematicko-počítačové modelovanie

  

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Matej Medľa

2.

2.

MPM

Riešenie okrajových úloh so šikmou deriváciou na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

2

Bc. Michal Kollár

2.

2.

MPM

Evolúcia plôch podľa strednej krivosti s
aplikáciou v rekonštrukcii digitálneho modelu terénu

Ing. Zuzana Minarechová, PhD.

3

Bc. Martin Trubač

2.

2.

MPM

Adaptívne algoritmy v spracovaní satelitných dát

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

LF

Bc. Tibor Kmeťo

2.

2.

MPM

Semi-implicitné
metódy pre rovnicu advekcie

doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

       

SEKCIA: Materiálové inžinierstvo

 

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Jakub Pohl

2.

2.

TMS

Stanovenie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu a ich vzájomné porovnanie

Ing. Alena Struhárová, PhD.

2

Bc. Michal Hutník

2.

2.

TMS

Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

3

Bc. Lukáš Brutenič

2.

2.

TMS

Ľahké betóny na báze odpadového polystyrénu

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

LF

Viera Hanousková

2.

1.

STOP

Nepálená hlina a jej využitie v súčasnom staviteľstve

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.

 

SEKCIA: Stavebná mechanika

  

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Eduard Bazár

3.

1.

PSA

Pružnosť, pevnosť-interaktívna elektronická pomôcka k cvičeniam

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.

2

Daniel Leško

2.

1.

PSA

Rozpracovanie metódy konečných pásov pre riešenie stability tenkostenných prútov

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.

3

Soňa Minárechová, Elena Štefancová

2.

1.

PSA

Modelovanie a statická analýza valcovej nádrže

Ing. Ľubomír Prekop, PhD.

 

SEKCIA: Technické zariadenia budov

  

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč ník

Stu peň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Ondrej Kordoš,

Bc. Jakub Šimončič,

Bc. Lucia Hrčková

2. a 1.

2.

TPB a

TZB

Hodnotenie kvality vnútorného prostredia v priestoroch Stavebnej fakulty

Ing. Michal Krajčík, PhD.

2

Bc. Rastislav Šteffek

2.

2.

TPB

Posúdenie jestvujúceho požiarneho vetrania v bytovom dome

Ing. Zuzana Kovářová, PhD.

3

Bc. Veronika Koscelníková,

Bc. Zuzana Sokolíková

1.

2.

TZB

Analýza spotreby teplej vody v bytovom dome

Ing. Zuzana Krippelová

 

SEKCIA: Technológia stavieb

 

Ce-na

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Roč.

St.

ŠP

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Andrej Bisták

2.

2.

TS

Výber optimálneho hydroizolačného systému z technicko-technologického hľadiska (biele a hnedé vane)

doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.

2

Bc. Pavel Kopča

2.

2.

TS

Rozhodovací model pre stanovenie termínu odstránenia štetovníc v závislosti od prírastku zaťaženia od stavby

Prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

 

3

Bc. MinhNguyenTien

2.

2.

TS

Konštrukčno-technologický návrh využitia obnoviteľných zdrojov energie polyfunkčného bytového domu

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.,

doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.

LF

Bc. Peter Jurkovič

Bc. Matúš Holub

2.

2.

TS

Monitoring technického stavu NKP prostredníctvom RCQuadrocoptery

doc. Ing. Oto Makýš,  PhD.

 

SEKCIA: Vodné hospodárstvo krajiny

 

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

 

1

Bc. Gréta Doláková

2.

2.

SNOU

Analýza indikátorov pôdneho sucho na Záhorskej nížine

doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

2

Bc. Marián Dobranský

2.

2.

KKP

Návrh revitalizácie potoka Zolná v Lieskovci pri Zvolene

Ing. Andrej Škrinár, PhD.

3

Bc. RékaKeményová

2.

2.

KKP

Modelovanie vodnej erózie pôdy v GIS

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.

4

Mária Haburajová

3.

1.

VSVH

Predpoveď prietokov transformácie vrcholov prietokových vĺn korytom toku pomocou modelu odpovedajúcich si prietokov

Ing. Michaela Danáčová, PhD.

5

Bc. Lucia Spálová

2.

2.

VSVH

Odhad vplyvu zmeny klímy na odtokový režim

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

LF

Bc. Lenka Masárová

2.

2.

KKP

Detekovanie zmien vo výskyte extrémnych prietokov na povodí Váhu

doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

  

SEKCIA: Zdravotné a environmentálne inžinierstvo

 

Cena

Meno, priezvisko súťažiacich, tituly

Ročník

Stupeň

Štud. program

Názov práce

Vedúci práce

1

Bc. Dušan Rusnák

2.

2.

VSVH

Významnosť okrajových podmienok hydraulického posúdenia stokovej siete

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

2

Bc. Ivan Minárik

2.

2.

VSVH

Odpadové hospodárstvo v školských zariadeniach

Ing. Kristína Galbová, PhD.

3

Pavlína Zálesňáková

2.

1.

STOP

Analýza neriadeného nakladania s komunálnym odpadom v obci Láb

Ing. Kristína Galbová, PhD.

4

Juraj Vavro

3.

1.

VSVH

Návrh splaškovej stokovej siete v mestskej zástavbe

Ing. Michal Holubec, PhD.

5

AlbaInmaculadaHernándezFrey

1.

1.

Mobility Z-EXC

Voda a diaľkový prieskum zeme

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

LF

Bc. Anna Ozaňaková

2.

2.

KKP

Riziková analýza skládky Zohor a nakladanie s odpadom

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

 

Cena ZSVTS

  

Bc. Kristína Frlajsová, Bc. Jana Skokanová

2.

2.

AKP

Energetický koncept areálu Aquapark

Ing. arch. Stanislav Dukát, hosť. prof., prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

 


Fotografie