Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na základe rozhodnutia Rady expertov sa stala Ing. Martina Majorošová študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2016/17 v kategórii stavebníctvo a architektúra. Ing. Martina Majorošová je študentkou 4. ročníka tretieho stupňa študijného programu krajinárstvo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Cena jej bola udelená na slávnostnom vyhodnotení súťaže, ktoré sa uskutočnilo 13.12.2017 v Pálfyho paláci.

Študentská osobnosť Slovenska je projekt, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR  s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Je to národná súťaž pre mladých talentovaných študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nominovaní kandidáti vo všetkých oblastiach predstavujú vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej  činnosti, v štátnej správe ako aj  v rámci súkromných firiem. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na danú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave