Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prvé tri víťazné miesta pre STU

Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zorganizovala 1. ročník športového podujatia pre študentov bratislavských vysokých škôl – Študentský beh do schodov 2016. Akcia sa konala vo štvrtok 6. októbra v priestoroch výškovej budovy bloku C na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Študenti si mohli svoje sily zmerať v kategórii jednotlivcov, ale mohli sa do súťaže zapojiť aj ako družstvá v štafete so záťažou (10kg kettlebells). Úvodnú rozcvičku pre súťažiacich zabezpečilo fitness centrum FIT UP! so svojou trénerkou. Následne prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Makýš, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave spolu s predsedníčkou Športovo-technickej komisie SAUŠ Mgr. Alenou Cepkovou, PhD. slávnostne otvorili Študentský beh do schodov 2016.

Najväčšie zastúpenie na súťaži mala Slovenská technická univerzita, ktorej študenti obsadili prvé tri víťazné miesta. Do súťaže sa zapojili aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a študenti Univerzity Komenského v Bratislave. 

Výsledky: výsledky

Na prvom mieste skončil študent Stavebnej fakulty STU – Martin Hlaváč s výkonom 2:05,
Druhé miesto obsadil študent Stavebnej fakulty STU – Martin Ostrožlík s výkonom 2:09,
Na treťom mieste sa umiestnil študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU – Martin Rusina s výkonom 2:12. 

V disciplíne družstiev prvé miesto obsadilo družstvo študentov Slovenskej technickej univerzity  v zložení: Martin Ostrožlík, Krištof Voltemar, Dominik Bukay spolu so študentom SOŠ Polygrafická s celkovým výkonom 2:04.
Druhé miesto získalo družstvo Fakulty medzinárodných vzťahov z Ekonomickej univerzity v Bratislave v zložení: Judita Olešová, Adam Jankola, Mikuláš Černota, Denis Sadlák s celkovým výkonom 2:15.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka