Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Aj tento rok môžu študenti Vašej univerzity / fakulty / katedry  súťažiť o získanie prestížnej Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec. Na webstránke Zlatého mravca sú zverejnené podmienky súťaže a prihlasovacie formuláre na rok 2010. Termín odovzdania prihlášok pre študentov do 10. októbra 2010

Najzaujímavejšie riešenia, technológie a nápady z oblasti odpadového hospodárstva vyberá 13 komisia expertov z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, Slovenskej technickej univerzity, Ministerstva ŽP SR, Recyklačného fondu, Slovenskej inšpekcie ŽP, Slovenskej agentúry ŽP,  Slovenskej technickej univerzity, ZMOS.   

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

1) Komunálne odpadové hospodárstvo
Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce

2) Firemné odpadové hospodárstvo
Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy

3) Inovatívne riešenie
Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve.

4) Študentská cena
Stredoškolské projekty, seminárne a bakalárske práce, diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl.
Študentskú cenu finančne podporuje VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením a zaslaním prihlasovacieho formulára.

Odovzdávanie cien sa uskutoční na 6. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 11. novembra 2010.

Vyhlasovateľmi a organizátormi Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec sú:

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN)  
Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.