Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Témou XIV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bol návrh rezidenčnej zóny v na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village)  v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch. V súčasnosti je Dubaj vnímaný ako globálne mesto, významné obchodné centrum Blízkeho východu a dopravný uzol pre obchod a civilnú dopravu. V roku 2020 bude sídlom svetovej výstavy Expo. Ekonomický rozvoj je v súčasnosti postavený na rozvoji turizmu, leteckej dopravy, realitných a finančných služieb. Dubaj je atraktívny pre mnoho veľkolepých stavieb, najmä mrakodrapov a v súčasnosti najvyššej stavby sveta Burj Khalifa.

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

Národného kola sa zúčastnili študenti vysokých škôl a univerzít v Slovenskej republike študujúci na študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 12. – 14. mája 2018 v Dubaji.

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota, ktorá zasadala 12.4.2018, vyhodnotila národné kolo anonymnej súťaže "ISOVER 2018" pre našich študentov veľmi zdarne:

1. miesto - súťažný návrh č. 3, heslo 348629

autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

Prínos návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päť-hviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej je úzka ulica vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na  štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňa je jedným zo znakov tradičnej architektúry.

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 675921
autor: Matúš Králik, 3. ročník, SvF STU BA

Silný koncept bývania je postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi autovýťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.  

Odmeny:

Cena časopisu ARCH: súťažný návrh č. 9, heslo 348629
autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

 

Vizuál návrhov:

https://www.archinfo.sk/sutaze/isover-multi-comfort-house-students-contest-2018.html
 

Prevzaté z webovej stránky FA STU