Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení študenti a študentky, vážení kolegovia a kolegyne,

spoločnosť Saint-Gobain, divízia ISOVER pre rok 2018 pripravujú každoročnú, medzinárodnú študentskú súťaž. Tohtoročné zadanie sa sústreďuje na návrh mestského bloku v meste Dubaj, v Spojených arabských emirátoch.

Súťaž ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky. Súťaž je výnimočnou príležitosťou tvorivo sa vyjadriť k téme udržateľného rozvoja ako aj príležitosťou k vlastnému zdokonaleniu. Je koncipovaná ako možnosť pre vás, našich študentov, porovnať sa z ostatnými študentami v medzinárodnom meradle. Slovenskí študenti a študentky sa súťaže zúčastňujú pravidelne, častokrát s významnými úspechmi.

Dňa 13. septembra sa za účasti viacerých medzinárodných architektov a odborníkov, porotcov, zástupcov spoločnosti Saint-Gobain ako aj zástupcov mesta Dubaj, uskutočnilo organizačné stretnutie s návštevou priamo na riešenej parcele. Zastúpenie mala aj STU Bratislava. Súčasťou súťaže sú aj pripravované online školenia, či online výpočtový program pre účastníkov súťaže. Atraktívnosť ročníka 2018 spočíva nielen v zaujímavej lokalite a zadaní, ale aj v potrebe zapracovať do návrhu špecifické lokálne podmienky typické pre oblasť stredného východu.

 

Viac informácií k predchádzajúcim ročníkom sa nachádza na stránke:

http://www.isover-students.com/

http://www.isover.sk/isover-multi-comfort-house-students-contest-2017

 

Viac informácii na mailovej adrese:

vladimir.balent@saint-gobain.com

Mutli-Comfort House Students Contest  

Obrázok (J. Kuráň):

Návšteva na riešenej parcele, súťaž ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest 2018, Dubai za za účasti viacerých medzinárodných architektov a odborníkov, porotcov, zástupcov spoločnosti Saint-Gobain ako aj zástupcov mesta Dubaj.

 

Vladimír Balent, Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň., PhD., STU Bratislava