Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cieľom prvého ročníka súťaže pre vysokoškolských a stredoškolských študentov pod názvom „Misia Mars“, ktorú organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), je povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku.

Úlohou súťažiacich študentov – jednotlivcov stredoškolákov, tímov zložených zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov –  je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Projekt by mal byť dizajnovo riešený tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos a podnietili ďalší výskum v rôznych sektoroch (biológia, medicína, energetika, technika, atď.) v kontexte možností života na Marse. Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke:

 www.misiamars.sk

misia mars

Výhercovia okrem vecnej ceny získajú aj globálnu publicitu nielen pre seba a svoj tím, ale aj pre svoju univerzitu, keďže o realizácii a výsledkoch experimentu bude výskumný tím pod vedením Michaely Musilovej informovať prostredníctvom médií na globálnej úrovni.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa obráťte na:

 

Katarína Kertýsová,
Institutional Affairs Specialist / Špecialistka pre inštitucionálne záležitosti,
External Relations / Externé vzťahy.

 

Slovenské elektrárne, a. s.,
82109 Bratislava 2 -Slovakia
Mlynské nivy 47
T+421 2 5866 3032
M +421 910 673346
katarina.kertysova@enel.com