Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Termín súťaže: 15.11.2017-31.1.2018 (24:00)

5 najlepších odmena 100€, výherca 300€

O výhercoch rozhodne komisia spoločnosti  PREFA invest, a.s.

Zadanie

 • modulové riešenie zastávky mestskej hromadnej dopravy v základných rozmeroch 3000 mm a 6000 mm,
 • vlastnosti: funkčnosť, estetickosť, trvácnosť, odolnosť, ochrana pred poveternostnými podmienkami,
 • modulová zastávka železobetónová s ohľadom na zásady prefabrikácie,
 • použitie plošných prvkov (stena) alebo tyčových (stĺp)
 • eliminácia oblúka- zameranie na pravidelné tvary,
 • prestrešenie- železobetónový prefabrikát nie je odolný voči poveternostným podmienkam- návrh izolácie,
 • použitie materiálov ako sklo, drevo, kov sú vítané- nutné doriešiť kotvenie (návrh kotvenia alebo prípravu kotvenia do prefabrikátu),
 • zapracovanie /príprava na osadenie lavičky na sedenie, osvetlenia,
 • špecifikovať miesto na informačnú tabuľu,
 • zapracovanie loga spoločnosti.

Výstup:

 • vizualizácia s technickou správou, ktorá detailne rieši návrh (statický posudok ani dielenská dokumentácia nie je súčasťou zadania),
 • vizualizácia vytlačená na plagáte, ostatná dokumentácia digitálne.

Odovzdanie práce:

 • osobne na: Referát pre vzťahy s verejnosťou, Ing. Jozef Urbánek, blok C, 3.posch., č.dv.11
 • elektronicky na jandikova@prefa-su.sk
 • poštou na PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany.