Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať o súťaži pre študentov slovenských vysokých škôl v bakalárskych a inžinierskych / magisterských stupňoch štúdia zameraných na architektúru a stavebníctvo. Cieľom súťaže je motivácia a podpora mladých, talentovaných študentov v oblasti architektúry a stavebníctva pri hľadaní riešení pre dostupné a zdravé bývanie.

Študenti sa môžu do súťaže zapojiť jednotlivo alebo v tímoch len s jedným projektom.

Súťaž prebehne v šk. r. 2014/15 od 1. sept. 2014 do 27. febr. 2015. Prihlášky, prosím, posielajte priamo vyhlasovateľovi súťaže (na vedomie > jozef.urbanek@stuba.sk ).

Ďalšie informácie nájdete v prílohe a na www.delft.sk .

Plagát

Podmienky súťaže