Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať o súťaži o Cenu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu a diplomovú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. v spolupráci so  združením Mladí vedci Slovenska v rámci spoločného vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť. Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl, ktorí v akademickom roku 2011/2012 končia štúdium obhajobou záverečnej bakalárskej práce alebo diplomovej práce, ktorí sa vo svojej záverečnej práci v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou vodárenstva, vodného hospodárstva a ochranou životného prostredia so zameraním na povrchové a podzemné zdroje pitnej vody.

V prílohe prikladáme štatút súťaže a prihlášku. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke www.modraskola.sk v sekcii „Zapojte sa do programu - Pre univerzity". Kliknutím na adresu http://www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=211 sa dostanete priamo do sekcie, odkiaľ je možné stiahnuť si štatút aj prihlášku.

V prípade záujmu vyplnenú prihlášku, prosím, posielajte na referát pre vzťahy s verejnosťou na adresu jozef.urbanek@stuba.sk najneskôr do 29. júna 2012. Odtiaľ sa všetky prihlášky za fakultu spoločne pošlú organizátorovi do stanoveného termínu 9. júla 2012.