Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Geografický ústav SAV vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej na tému "Udržateľný spôsob života". Súťaže sa môže zúčastniť každý poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

Podmienky súťaže a komentár k nej nájdete v prílohe tejto aktuality. Priebežné informácie budú dostupné na web-stránkach www.geography.sav.sk, www.stuz.sk a www.rec.sk.

Pozvánka

Informácie o súťaži