Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Spoločnosť Memoriál Antonína Fajkoša vyhlasuje 5. ročník súťaže pre študentov vysokých škôl „O najlepšiu študentskú prácu zameranú na STRECHY“. Súťaž je určená študentom všetkých vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike, ktorí môžu do súťaže prihlásiť svoje projekty, detaily a seminárne práce súvisiace so STRECHAMI.

 

Súťaží sa v 3 kategóriách:

 

• Grafická práca na tému STRECHY

• Textová práca na tému STRECHY

• Najzaujímavejší detail STECHY

 

Súťaž o titul Junior Star (pre študentské práce bakalárskeho stupňa)

 

Pri hodnotení súťažných prác je hlavný dôraz kladený na správnosť technického riešenia, na prevedenie a prehľadnosť spracovania. Po formálnej stránke sa na súťažné práce nevzťahujú žiadne požiadavky, rozsah nie je limitovaný.

 

 

Do 5. ročníka Memoriálu Antonína Fajkoša možno prihlásiť vysokoškolské práce, ktoré boli spracované v období od 1. septembra 2014 do 30. augusta 2015.

 

 

Súťažné práce spolu s vyplnenou přihláškou súbor PDF posielajte na adresu redakcie, najneskôr do

15. októbra 2015!

 

 

Viac informácií na www.memorial-af.cz
Plagát