Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov -  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia,  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,     Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. - je Združenie ABF Slovakia,   bolo prihlásených 30 stavieb. Z toho 28 v kategórii budovy (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) a 2 inžinierske stavby. anich 8 rekonštrukcií vrátane rekonštrukcií 4 známych národných kultúrnych pamiatok.   Zaujímavým číslom je aj 12 bytových domov vrátane rodinných (3 rodinné domy).   Všetky stavby  posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou nominovaná vyhlasovateľmi súťaže:  Dipl.- Ing. Acad. arch. Igor Barta (DE) - predseda poroty, Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat  (AT),  Ing. Miloš Kremeň  (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch.  Ivan Petelen, PhD. (SK),  prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) - podpredseda,  Ing. František Slávik (SK), Ing. Karol Zaremba (SK), Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK), expert na inžinierske stavby.

Začiatkom septembra začalo aj internetové hlasovanie verejnosti na známom internetovom portáli zoznam.sk  o „najkrajšiu" stavbu Cena verejnosti 2011, ktoré končí 07. októbra 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien Gala večer Stavba roka 2011 sa uskutoční dňa 19. októbra 2011. Odvysielanie záznamu z tohto večera prinesie STV2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 29. októbra 2011

Viac informácií