Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Súťaž Stavby s vôňou dreva 2018 zahájila 6. ročník. Študenti vyšších a vysokých odborných škôl môžu ukázať svoj talent a predviesť, čo dokážu navrhnúť z dreva. Návrhy je možné prihlásiť do

30.6.2018.

Svoje návrhy drevených stavieb a konštrukcií vytvorené počas Vášho štúdia (ročníková, bakalárska alebo diplomová práca) môžete prihlásiť do 2 kategórií:

 • Drevené stavby – malé (do 500 m3 obostavaného priestoru),
 • Drevené stavby – veľké (od 500 m3 obostavaného priestoru).

Témou aktuálneho ročníka sa stalo motto: „Drevo je naša budúcnosť“.

Čo získate prihlásením do súťaže Stavby s vůní dřeva 2018?

 • Certifikát o účasti v súťaži,
 • Spätnú väzbu od vyhlasovateľa,
 • Pozvánku na slávnostné vyhlásenie víťazov, spojené s rautom, so zástupcami významných drevospracujúcich podnikov a seminárom zameranom na osobný a profesný rozvoj,
 • Ročné predplatné časopisu Dřevo&stavby v tlači aj on-line.

Víťazné projekty budú ocenené:

 • 50 000 Kč,
 • originálny drevený diplom Nadace dřevo pro život,
 • licenciu k programu SEMA na jeden rok plus školenie v hodnote 10 000 Kč,
 • špeciálnu kolekciu výrobkov Faber-Castell v hodnote 8 000 Kč,
 • dvojdennú exkurziu do výrobných závodov Stora Enso a ich realizácií,
 • dvojdennú komentovanú prehliadku výrobného závodu firmy Kronospan Jihlava atď.


Súťažné podmienky nájdete na
https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/chci-se-prihlasit-do-souteze
www.facebook.com/StavbySVuniDreva

Súťaž organizuje Nadace dřevo pro život

www.DrevoProZivot.cz

Ing.arch. Katarína Minarovičová, PhD.,
Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave