Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolegyne, kolegovia, študenti, študentky,

oznamujeme vám, že spoločnosť Prevádzka a stavby koľajovej dopravy (PSKD) vypisuje súťaž architektonických a technických návrhov „Unifikácia železničných staníc a zastávok“. V tejto súvislosti si vás zároveň dovoľujeme požiadať o účinnú propagáciu tejto súťaže vo vašom odbornom prostredí s motiváciou ojedinelej možnosti získania pre prax tak potrebných skúseností v tejto jedinečnej odbornej oblasti. Potrebné podklady nájdete v prílohe.

Prihláška

Podmienky

Sprievodný list