Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita má 12 nových docentov. V pondelok 28. júna ich vymenoval poverený rektor Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Z našej fakulty si dekréty prevzali novovymenovaní docenti:

doc. Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.,
docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre betónových konštrukcií a mostov a

doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD.,
docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre dopravných stavieb.

Celý článok nájdete na celouniverzitnom webe STU.

SvF má nových docentov