Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Medzi vymenovanými bol aj prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. z Katedry geotechniky našej fakulty, ktorý sa stal profesorom v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Inauguračnú prednášku na tému Vplyv zosuvov na projektovanie a výstavbu dopravných stavieb úspešne absolvoval 20. novembra 2020.

Odborné zameranie profesora Kopeckého je v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, stavebnej geológiegeotechniky. Ako pedagóg pôsobí v mnohých predmetoch, medzi ktoré patria Inžinierska geológia, Geológia, Geológia a geomorfológia, Inžinierska geológia a mechanika hornín, Inžinierska geológia a hydrogeológia, Environmentálna geotechnika, Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb či Rekonštrukcie v geotechnike. Jeho vedecké a odborné práce zaznamenali 66 ohlasov (z toho 41 podľa indexu SCI), v oblasti vedeckej školy úspešne vychoval dvoch doktorandov.

Profesorovi Kopeckému k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

Text: Ing. Andrej Bisták, PhD., Oddelenie vzťahov s verejnosťou, foto: prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., Katedra geotechniky SvF STU