Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študentská vedecká konferencia v ak. roku 2008/09 sa bude konať dňa 1. apríla 2009.

PROGRAM:
8,30-14,30 súťaž po sekciách (katedry)
14,30 zasadnutie rady ŠVK (zasadačka fakulty)
17,00 vyhlásenie výsledkov (aula ak. Duba)

Rozdelenie študentov do sekcií subor PDF