Prejsť na obsah
Dianie na SvF
 
Vážení pedagógovia, výskumní pracovníci a doktorandi Stavebnej fakulty STU, vážené kolegyne a kolegovia,

Centrum výpočtovej technicky R-STU začalo s technickou odstávkou prepojenia formulárov AIS a starého knižnično-informačného systému OLIB v časovom predstihu pred avízovaným termínom 30.11.2014, aby pripravili databázu EPČ na dávkový export za STU pred ostrou prevádzkou nového knižnično-informačného systému v akademických knižniciach na STU.

Nakoľko Rektorát STU k dnešnému dňu zatiaľ nezabezpečil vymazanie modulu Publikácie s formulármi AIS na vkladanie publikácií, ktoré už nie sú funkčné - aj keď sa stále zobrazujú, prosím, venujte pozornosť pokynom nižšie.


Zber dát prostredníctvom AIS bol definitívne ukončený
 a bude nahradený novým online formulárom pre zber dát EPČ, ktorý nám na mieru prispôsobuje dodávateľská firma nového knižnično-informačného systému.

Prosíme Vás, aby ste už nezadávali údaje o publikáciách do formulára AIS, pretože nie je funkčný a dáta sa nedostanú do KIC automatizovanou cestou ako doteraz.

Nový online formulár nám dodávateľská firma softvéru pre STU prisľúbila poskytnúť v termíne do druhého decembrového týždňa, kedy prebehne pre zástupcov katedier školenie k novému spôsobu zadávania. Našim spoločným cieľom je ponúknuť pracovníkom katedier čo najjednoduchší spôsob zadávania prostredníctvom webového formulára, ktorý bude následne prepojený s knižnično-informačným systémom v KIC.

Technická odstávka zadávania dát pre evidenciu publikačnej činnosti SvF bude z uvedených dôvodov trvať do týždňa po 8.12.2014, o obnovení vkladania dát z katedier prostredníctvom nového online rozhrania Vás budeme včas informovať. 

O implementácii nového knižnično-informačného systému boli informovaní všetci vedúci katedier SvF na kolégiu dekana dňa 7.11.2014 v bode 3 c) EPČ: http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/zapisnice/kolegium/kd20141107.pdf.

Poznámka: Ak ste zadali údaje o Vašich publikáciách prostredníctvom formulárov AIS v termíne od 20.11. - 24.11.2014, tieto záznamy KIC manuálne spracuje a nemusíte údaje o publikáciách už nahadzovať znova cez nové online rozhranie po 8.12.2014.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!


Ing. Silvia Stasselová                             Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúca KIC SvF                                     prodekan pre vedu a výskum SvF