Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na pôde SvF STU v Bratislave sa uskutočnila tlačová konferencia Stavebnej fakulty STU a Cechu strechárov Slovenska.

Cech strechárov Slovenska je odborné živnostenské spoločenstvo združujúce firmy venujúce sa stavbe striech alebo ich častí.

Na tlačovej konferencii vystúpili: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stanislav Čižmárik, Ing. Ivan Kolárik, Ing. Eduard Jamrich s nasledujúcim programom:

-         Vízia SvF STU pre najbližšie obdobie

-         Strechy a ich spoľahlivosť

-         Všeobecný stav striech na objektoch

-         Príčiny havárií striech.

Súčasný stav každej strechy presne odzrkadľuje prístup kompetentných osôb v procese projektovania, realizácie a údržby.

Strecha stavebného objektu sa skladá z dvoch základných častí. Z nosnej konštrukcie a zo strešného plášťa. Tieto dve časti sa navzájom ovplyvňujú a porucha v jednej časti spúšťa proces porúch v druhej časti. Doteraz verejnosť vnímala poruchy striech ako poruchy ich hydroizolačnej funkcie, alebo poruchy vyplývajúce zo stavebno-fyzikálnych procesov v konštrukcii prebiehajúcich. Problém zatečeného interiéru sa spravidla rieši opravou hydroizolačného plášťa, niekedy jeho prestavbou s doplnením tepelnej izolácie a následnou opravou interiéru. Nie je samozrejmosťou kontrolovať, a v prípade potreby opraviť, nosnú konštrukciu. Zimné obdobie v niektorých na sneh bohatých rokoch, preverí aj nosné konštrukcie striech zaťažením približujúcim sa k okrajovým podmienkam výpočtu. Poruchy, ktoré sa v nosnej konštrukcii v týchto prípadoch prejavia, vedú k jej poškodeniu deformáciou a niekedy aj k havárii. V dôsledku havárie býva ohrozený nielen majetok, ale aj zdravie a životy osôb. Môžeme zatiaľ hovoriť o veľkom šťastí, že u nás sa havárie strešných konštrukcií obišli bez ľudských obetí. Žiaľ, o takomto šťastí nemôžu hovoriť už v susednom Poľsku, Nemecku a Rusku, kde si havárie striech vyžiadali desiatky nevinných obetí, ktoré boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

Uvedomujúc si stav striech a z toho hroziace riziká, upozorňujeme na systémové chyby, ktoré sa často vyskytujú v procese projektovania, realizácie a údržby, ktoré by mohli viesť k tragédiám.

Na tlačovej konferencii bol predstavený aj ďalší titul z edície Špeciálne odborné publikácie PORUCHY STREŠNÝCH PLÁŠŤOV A ICH OPTIMÁLNE OPRAVY, ktorej autorom sú pracovníci SvF pod vedením prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD.  

Publikácia sa venuje problematike porúch strešných plášťov bytových a nebytových objektov a návrhom ich opráv. Pod pojmom strechy sa mnohým ľuďom v mysli vynoria obrazy a predstavy evokujúce problémy zatekania, trhlín, plesnenia vnútorných povrchov a pod. Za posledné desaťročia sa naozaj strechy stali synonymom nespoľahlivosti a tento stav sa nezmenil ani v tejto dobe. Autorom sa podarilo popísať najčastejšie sa vyskytujúce poruchy strešných plášťov, analyzovať ich príčiny vzniku a čitateľom ponúkajú konkrétne riešenia ich opráv. Dôkladne spracovaný text funkčne dopĺňajú názorné obrázky. Publikácia určite nájde aj svoje uplatnenie pri návrhoch nových konštrukcií striech v takej miere, aby sa predišlo vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich porúch u nás.

Cech strechárov Slovenska sa domnieva, že v dôsledku často sa vyskytujúcich nekvalifikovaných postupov pri príprave, realizácii a údržbe striech, sa v najbližších rokoch počeť poruchových striech nezníži. Ak nedôjde k profesionalizácii procesov vo výstavbe, bude s rastúcim investičným rozvojom poruchových striech pribúdať. A bude záležať aj na prírodných podmienkach, aké percento poruchových striech dospeje v tomto procese k haváriám, pri ktorých bude ohrozené zdravie a životy ľudí.

Vyzývame kompetentné štátne orgány a inštitúcie, ostatné stavovské organizácie a profesijné združenia, k zmysluplnému profesionálnemu dialógu, s cieľom znížiť riziká porúch vedúcich k haváriám nielen strešných , ale aj ostatných stavebných konštrukcií. Nie je už aj tak vysoký počet obetí v susedných štátoch alarmujúci? Alebo chceme čakať, až sa podobné nešťastie stane aj u nás? Zatiaľ sa havárie u nás počítajú v korunách. Nik z nás nechce, aby to bolo v ľudských životoch.