Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predmet WORKSHOP (ARCHTVOR) organizovaný na Katedre architektúry SvF mal tento rok po prvýkrát zadanie koncipované na reálnu verejnú architektonickú súťaž. „Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava vyhlásili v marci súťaž na lávky, ktoré pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny“ (zo stránky archinfo.sk). Študenti boli rozdelení do 4 skupín a spolu spracovali návrh pre každú lávku. Tri návrhy boli odovzdané aj do súťaže, v ktorej sa jeden z nich umiestnil na 3. mieste.

Tohtoročný workshop ARCHTVOR úspešný v anonymnej architektonickej súťaži

Text z projektu:

Hlavnou ideou návrhu je prepojenie bodov tak, aby sa peší a cyklista dostal zo sídliska na zastávku v čo možno najkratšom čase. Hlavná kompozičná os lávky zároveň smeruje k najvyššej dominantnej zeleni v území (kompozičná os smerom na hrad). Jemné pôdorysné zošikmenie lávky prináša okrem urbanistického a kompozičného významu aj zjemnenie jej spádu vďaka o čosi väčšej dĺžke, čo je vzhľadom na značné prevýšenie lávky zásadným prínosom. Natočením lávky sa zároveň otvára pohľad do existujúceho verejného priestoru s vysokou zeleňou. Pohľad do tohto priestoru sa dáva do pozornosti aj vďaka zábradliu so subtílnymi prvkami. Na druhej strane je navrhnuté zábradlie z prefabrikátov, ktoré cituje montovanú výstavbu v okolí, ktorú je možno pozorovať ponad toto zábradlie. Takáto rôznosť v prevedeniach zábradlia zároveň umocňuje pocit optického otvorenia sa do kľudu  - zelenej strany a uzatvárania sa od rušnej a zastavanej strany lávky.

3. miesto – návrh č. 1
Účastník: ER Atelier, s.r.o.
Autori: Ema Ruhigová, Roman Ruhig, Matthias Marcel Jean Arnould, Beáta Cíbiková, Matúš Kravčík, Sára Grmanová, Kristína Gračková

Text: Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD., Katedra architektúry SvF, prevzaté zo stránky archinfo.sk, upravila Mgr. Valéria Kocianová, Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF