Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 26.11. -28.11.2012 sa na pôde SvF STU v rámci medzinárodného projektu   s označením 159311-TEMPUS - IT - TEMPUS – JPCR s názvom „Network for Master training in technologies of water resources management" financovaného Európskou komisiou v rámci programu Tempus uskutočnil seminár na tému „Inovácia a transfér technologií na STU“. Hostí z piatich ruských univerzít privítali prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan SvF STU, a vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Training seminár 1 Training seminár 2 Training seminár 3 Training seminár 4
Training seminár 5 Training seminár 6 Training seminár 7 Training seminár 8

Informácie o projekte sú na stránke: http://netwater.tstu.ru

Program seminára:  program seminara pdf